Fritidspas

Skanderborg Kommune har indført en fritidspasordning, hvor udsatte børn og unge kan få tilbud om fritidsvejledning og fritidspas, så de kan blive støttet til at komme i gang med nogle fritidsaktiviteter.

Fritidspasset henvender sig overvejende til børn og unge der ikke er med i en foreningsaktivitet så børn henvises som udgangspunkt til fritidspas af f.eks. lærere, pædagoger og andre, der møder børnene til daglig – i særlige tilfælde kan foreningen også indstille et barn til fritidspas.

Fritidspasset har en maksimal værdi på 1.200 kr. og løber som tommelfingerregel i et år. Beløbet anvendes til betaling for kontingent til en aktivitet efter barnets behov og ønsker. Skanderborg Kommune betaler kontingentet direkte til foreningen, så dette er alene et mellemværende mellem kommunen og foreningen. Er der behov for udstyr til barnet for at barnet kan deltage i sportsgrenen, så drøftes det mellem kommune og personen der indstiller barnet hvordan det kan løses.

Find mere information fritidspasordningen på www.skanderborg.dk/vaer-aktiv/puljer-og-tilskud/fritidspas

 

Kontaktpersoner hos SFOer/skoler

Dennis Toft Christensen
Souschef SFO Skovbyskolen
mail: qraavf.puevfgrafra@fxnaqreobet.qx

Helen Kristiansen
Souschef SFO Gyvelhøjskolen
tel: 40 51 44 64
mail: yuryra@jrofcrrq.qx