Fritidspas

Skanderborg Kommune har indført en fritidspasordning, hvor udsatte børn og unge kan få tilbud om fritidsvejledning og fritidspas, så de kan blive støttet til at komme i gang med nogle fritidsaktiviteter.

Fritidspasset henvender sig overvejende til børn og unge der ikke er med i en foreningsaktivitet så børn henvises som udgangspunkt til fritidspas af f.eks. lærere, pædagoger og andre, der møder børnene til daglig – i særlige tilfælde kan foreningen også indstille et barn til fritidspas.

Fritidspasset har en maksimal værdi på 1.200 kr. og løber som tommelfingerregel i et år. Beløbet anvendes til betaling for kontingent til en aktivitet efter barnets behov og ønsker. Skanderborg Kommune betaler kontingentet direkte til foreningen, så dette er alene et mellemværende mellem kommunen og foreningen. Er der behov for udstyr til barnet for at barnet kan deltage i sportsgrenen, så drøftes det mellem kommune og personen der indstiller barnet hvordan det kan løses.

Find mere information fritidspasordningen på www.skanderborg.dk/fritidspas

Galten FS støtter naturligvis fritidspas!

DIF har en ”Idræt for alle børn”-pulje, som specialforbund (idrætsforeninger) under DIF kan søge, denne pulje tager udgangspunkt i børnenes økonomiske situation og går derudover til præcis samme formål som fritidspasordningen. Denne pulje kan vi som klub selv søge som supplement til fritidspasordningen når den løber ud eller hvis vi vurderer at vi har børn i foreningen, der har behov for økonomisk støtte for at kunne fortsætte aktiviteterne.

Kontaktpersoner hos SFOer/skoler

Dennis Toft Christensen
Souschef SFO Skovbyskolen
mail: qraavf.puevfgrafra@fxnaqreobet.qx

Helen Kristiansen
Souschef SFO Gyvelhøjskolen
tel: 40 51 44 64
mail: yuryra@jrofcrrq.qx