Forretningsudvalget

Photo of Charlotte Have
Charlotte Have Hovedformand Galten FSForretningsudvalget
Nytorv 5 Galten 900 8464 Mobiltelefon: 40781021
No Photo Available
Jørgen Kristensen Hovednæstformand Galten FS
Skærbækvej 11 Galten 20 8464 Mobiltelefon: 23 88 97 17
No Photo Available
Line Rostgaard Hovedkasserer Galten FS
Svaneparken 25 Galten 30 8464 Mobiltelefon: 60451775

Formænd for hver sportsafdeling

Photo of Axel Bøg Andersen
Axel Bøg Andersen Formand, Kyosanim Taekwondo
Mobiltelefon: +4560666118
No Photo Available
Jesper Bak Formand Bordtennis
Photo of Michael Jensen
Michael Jensen Assistenttræner Dame Senior, Fitness
Telefon Hjemme: 86947022 Mobiltelefon: 20987022
Photo of Torben Jensen
Torben Jensen Formand Fodbold
Telefon Hjemme: 86945273 Mobiltelefon: 40310273
Photo of Lars Tang Jørgensen
Lars Tang Jørgensen Formand Håndbold
Mobiltelefon: 21591634
Photo of Tanja Kulas
Tanja Kulas Formand Gymnastik og Fitness
Telefon Hjemme: 86 94 52 51
No Photo Available
Flemming Enevold Vester Formand Galten FSBadminton
Mobiltelefon: 60770311

Udvalg på tværs af sportsafdelinger

IT

Photo of Sanne Gram Bretlau
Sanne Gram Bretlau Medlemsregistrator
Telefon Hjemme: 28 76 21 03
Photo of Michael Jensen
Michael Jensen Assistenttræner Dame Senior, Fitness
Telefon Hjemme: 86947022 Mobiltelefon: 20987022
Photo of Morten Mikkelsen
Morten Mikkelsen Web-redaktør Gymnastik
Photo of Hans Henrik Pedersen M
Hans Henrik Pedersen M Hjemmeside, medlemsregistrering
Telefon Hjemme: 86944803 Mobiltelefon: 21717737