Sæson 2022-2023

Nu starter sæson 22/23 – I år uden Corona restriktioner, men vi kan jo alle lige huske os selv på, at det stadig er en god ide med håndsprit. Velkommen til alle, nye som “gamle” vi ser frem til en god sæson i Galten FS Håndbold.

Træningstider og trænere for sæson 2022-23 skulle nu været opdateret med forbehold for ændringer.

Vi glæder os til sæsonen, hvor det skal være udfordrende og sjovt at spille håndbold, og der skal være plads til alle. Vi lægger meget stor vægt på, at børnene også har det socialt godt sammen, og at der arrangeres stævner, håndboldture, juleafslutning/sæsonafslutning, fællesspisning og meget andet. Alt sammen noget, som er med til at udvikle børnenes fællesskaber på såvel eget som øvrige hold i klubben.

Hold i sæson 2022/2023

For de mindste hold U4-U8 skal der primært leges og spilles bold. Børnene skal med “bolden som sin bedste ven” få deres første gode oplevelser med håndboldtræning, men også motorisk, fysisk og socialt udfordres og udvikles.

På de ældre børne- og ungdomshold vurderes individuelt, hvordan man bedst kan udfordre holdet og den enkelte spiller. Dette foregår ud fra de anbefalede træningsprincipper fra Dansk Håndbold Forbund (DHF) udviklet i samarbejde med Team Danmark om aldersrelateret træning (AT).

Prøvetræning

Alle nye spillere i Galten FS har mulighed for at prøvetræne ca. 2-3 gange, inden de beslutter sig for, om håndbold er noget for dem.
Ønsker du at spille håndbold, registrerer du dig på klubbens online medlemsregistrering, hvor betalingen foretages samtidig. Dette gøres på www.galtenfs.dk – Håndbold – Kontingentsatser og tilmelding.

Træning og kampe

Der skal være plads til alle, og træningen vil, i det omfang det er muligt, blive tilpasset den enkeltes niveau.
Den enkelte spiller er forpligtet til at bidrage til holdfællesskabet og ikke mindst respektere trænere og medspillere.
Der skal mødes til tiden til træning. For at lette trænernes planlægning af træningen bør du meddele, hvis du ved, at du bliver forhindret i at deltage i træningen.
Forældreopbakning er væsentligt i forhold til at fastholde de mindre spilleres interesse og motivation for sporten, det kan være som tilskuere til kampe eller træning samt at I udviser almindelig interesse for de oplevelser, som børnene kommer hjem med.
Der lægges vægt på, at både trænere, spillere samt forældre til de mindre spillere bidrager til, at det bliver sjovt, og at der er en god stemning til både træning og til kamp.

Kontingent, forventning til forældrene og frivillige hjælpere til fx Skovby Cup

Der skal økonomi til at drive en håndboldklub, så derfor betaler alle spillere kontingent og der differentieres ikke ved senere sæsonstart, dog halveres kontingentet ved årsskiftet.
Når dit barn spiller håndbold i Galten GF, er det ikke kun et spørgsmål om at betale kontingent og så lade foreningen sørge for resten. Sådan fungerer foreningslivet desværre ikke – eller sagt på en anden måde – sådan kan foreningslivet ikke fungere. Det kræver mange frivillige at køre en håndboldafdeling. Derfor håber vi også, at mange forældre vil yde en indsats for håndboldafdelingen, også selvom man ikke selv er aktiv spiller.
Dette kan fx være hjælp til Skovby Cup, et afslutningsstævne for senior. Overskuddet fra dette stævne går til Galten FS håndbold, så vi blandt andet kan købe nyt materiel (bolde, spillertøj, kegler m.m), betale for bus- og holdgebyr til påskestævne for vores ungdomsafdeling. Overskuddet fra Skovby Cup hjælper til, at Galten FS Håndbold har en sund økonomi.

Forældreopbakning

Som forældre i Galten FS hjælper man blandt andet klubben og holdet med kørsel til kampe, tøjvask og hjælp til at sidde ved dommerbord til hjemmekampe.
Vi opfordrer også til, at forældrene tager en holdlederfunktion for at støtte trænerne og er med til at udsende kampplan, tilmeldinger til Påskestævne og sociale arrangementer og meget andet for det enkelte hold. Holdlederen har intet med holdets træning eller kampe at gøre, en holdleders funktion er en ren koordinerende og administrativ funktion.

Forældre som medspillere

Forældrenes opbakning er af afgørende betydning for børns interesse for håndbold – og derfor vigtig for GFS håndbold at sætte fokus på. En positiv adfærd fra forældre til børne- og ungdomsspillere er vigtig, hvis det skal være sjovt at spille håndbold.
Børnenes motivation for at spille håndbold er først og fremmest lysten til at være med – fordi det er sjovt at spille og være sammen med gode venner. Forældre bør derfor ikke presse dem med høje resultatmæssige ambitioner. En fremtrædende årsag til frafald i håndbold er ofte for store ambitioner og forventninger på et alt for tidligt stadie.

Som forældre kan man desuden…

Opfordrer sit barn til at deltage aktivt og med en positiv indstilling til både træning og kamp. Dit barn er en vigtig del af et forpligtende fællesskab. VIGTIGT at man melder afbud, hvis man er forhindret til træning eller kamp.
Møde op til kampe og give opmuntringer i medgang og modgang til alle børn – ikke blot dit eget.
Kom med positive tilråb, ellers bør du tie stille. Hjælp andre forældre med at få samme holdning.
Bakke træneren op og respektere de valg, der tages. Hvis der er spørgsmål, så gå altid først til træneren. Med dialog kan man løse mange problemer.
På banen er det dommeren og træneren, som styrer spillet!
Huske, at dommeren altid gør sit bedste. Kritiser ikke hans/hendes afgørelser højlydt og giv ikke en dommer skylden for et nederlag.
Gøre noget godt for sit barn ved at være en medlevende, positivt engageret medspiller.
Forstå vigtigheden af at give tilbagemelding inden for svarfristen på udsendte mails eller sms’er. Da planlægning af træning, turnering eller andre aktiviteter i klubben indebærer et stort planlægningsarbejde for trænerne/holdlederne i klubben.
Bakke op om klubbens arbejde og de arbejdsopgaver, der følger med.
Respekter de beslutning, der bliver taget i klubben på trods af, at man måske ikke er enig i disse. Klubben bestræber sig altid på at se på helheden i foreningen og ikke kun det enkelte hold/individ for at opnå den mest optimale løsning.

Bestyrelsen

Der er mange gode visioner om at gøre GFS til en endnu bedre håndboldklub, men bestyrelsen mangler flere ildsjæle, der vil være med til at sikre udviklingen i klubben. Vi har brug for alle, der har lyst til at give en hjælpende hånd ved større eller mindre opgaver. Er du frisk på en opgave så kontakt venligst et medlem af bestyrelsen.
Vi håber, at alle i fællesskab vil være med til at bakke op omkring klubben og fastholde en god omgangstone for alle børn og unge, så det både er sjovt og udfordrende at spille håndbold i GFS.
Er der sportslige spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte formand Susanne Harder på fhfnaar_uneqre@qrvpuznaa.pbz.