CORONA – REGLER

GALTEN FS HÅNDBOLD

Til holdene (hjemme og ude):

 • Der skal bæres mundbind fra, når du kommer ind i KLANK IDRÆTSCENTER af alle over 12 år, også når du bevæger dig fra omklædning til hallerne som spiller.
 • HJEMMEHOLD: Kom venligst omklædt til kamp og træning – tag bad derhjemme.
 • UDEHOLD: Der er mulighed for omklædning før kamp, men ikke efter på følgende måde.
 • Gå til de omklædningsrum, der står ved jeres hold på sedlen, som er opsat.
 • Det vil være enten omklædning 1, 2, 4 eller 5
 • Hold, der spiller deres kampe før kl. 13.00 – kan desværre ikke bruge opvarmningshallen – den er i brug til anden sport. Derfor er det vejen via Cafeen, der skal bruges ind i kamphallen. Husk alle tingene fra omklædning skal medbringes og mundbind, indtil man er på sidelinjen. Vi kan desværre ikke tilbyde omklædning efter endt kamp.
 • Hold, der spiller efter kl. 13.00 kan bruge opvarmningshallen og bedes gøre som nedenstående.
 • Klæd om og pak alle dine ting. Medbring dem ind i opvarmningshallen og videre ind i kamp hallen efter opvarmning.
 • 4 og 5 går i opvarmningshal via ”bagdør” i omklædningsrum.
 • 1 og 2 går via mellemgang ved skydedør mod fodboldbaner.
 • Efter endt opvarmning bevæger man sig via branddør i opvarmningshal ind i AVK-Hallen.
 • Efter kampen, tager man mundbind på igen og bevæger sig ud af AVK-Hallen af den normale udgang, ingen returnering til opvarmningshal eller omklædning.
 • Gå først til AVK-Hallen tidligst 10 min. før kampstart.
 • HUSK at få alle jeres ting med hjem 😊
 • Vi ser selvfølgelig også gerne, at man kommer omklædt hvis muligt.
 • Ankom tidligst 35 til 45 min. før kampstart til KLANK IDRÆTSCENTER
  (Adgang til AVK Hallen, hvor kampene spilles: tidligst 10 min. før kampstart)
 • Hvis udehold spiller i rød trøjefarve, medbringes egne overtrækstrøjer

Tilskuere:

 • Tilskuere over 12 år skal også bære mundbind, når de befinder sig indenfor på KLANK IDRÆTSCENTER. (Dog må det tages af, når der siddes)
 • Vi henstiller til, at tilskuere kun forlader hallen i pausen.
 • Mellem kampene forlades hallen af alle, dermed gives mulighed for at af-spritte.
 • Tilskuerkapacitet AVK-Hallen: 70 pers. HUSK ALLE SKAL SIDDE NED!
 • For cafe området gælder, at der skal bæres mundbind, undtaget når man sidder. Kapacitet i Cafe er 40 personer.
 • Husk at spritte af, der er opsat sprit flere steder på KLANK IDRÆTSCENTER.

Stævne-ansvarlig:

 • Stævneansvarlig kan ses i hallen ved ankomst.
 • Generelle retningslinjer fra kredsen kan læses på:

https://www.haandbold.dk/media/15573/jhf-kreds-6-turnering-i-samarbejde-med-corona.pdf

Opdateret: 2. november 2020

 

 

 

Sæson 2020-2021

Endelig er vi kommet i gang med sæson 20/21 og alle hold er instrueret i at overholde de udstukne retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Håndboldafdelingen håber, at I alle vil være med til at passe på jer selv og hinanden, så vi kan se frem mod endnu en god sæson i Galten FS Håndbold.

I disse coronatider krydser håndboldafdelingen nu alt, hvad der kan krydses for, at vi får lov til at starte vores turnering op igen til oktober, men vi følger naturligvis nøje information fra Dansk Håndbold Forbund og ikke mindst Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Træningstider og trænere for sæson 2020-21 skulle nu været opdateret med forbehold for ændringer.

Vi glæder os til sæson 2020/21, hvor det skal være udfordrende og sjovt at spille håndbold, og der skal være plads til alle. Vi lægger meget stor vægt på, at børnene også har det socialt godt sammen, og at der arrangeres stævner, håndboldture, juleafslutning/sæsonafslutning, fællesspisning og meget andet. Alt sammen noget, som er med til at udvikle børnenes fællesskaber på såvel eget som øvrige hold i klubben.

Hold i sæson 2020/2021

For de mindste hold U4-U8 skal der primært leges og spilles bold. Børnene skal med “bolden som sin bedste ven” få deres første gode oplevelser med håndboldtræning, men også motorisk, fysisk og socialt udfordres og udvikles.

På de ældre børne- og ungdomshold vurderes individuelt, hvordan man bedst kan udfordre holdet og den enkelte spiller. Dette foregår ud fra de anbefalede træningsprincipper fra Dansk Håndbold Forbund (DHF) udviklet i samarbejde med Team Danmark om aldersrelateret træning (AT).

Prøvetræning

Alle nye spillere i Galten FS har mulighed for at prøvetræne ca. 2-3 gange, inden de beslutter sig for, om håndbold er noget for dem.
Ønsker du at spille håndbold, registrerer du dig på klubbens online medlemsregistrering, hvor betalingen foretages samtidig. Dette gøres på www.galtenfs.dk – Håndbold – Kontingentsatser og tilmelding.

Træning og kampe

Der skal være plads til alle, og træningen vil, i det omfang det er muligt, blive tilpasset den enkeltes niveau.
Den enkelte spiller er forpligtet til at bidrage til holdfællesskabet og ikke mindst respektere trænere og medspillere.
Der skal mødes til tiden til træning. For at lette trænernes planlægning af træningen bør du meddele, hvis du ved, at du bliver forhindret i at deltage i træningen.
Forældreopbakning er væsentligt i forhold til at fastholde de mindre spilleres interesse og motivation for sporten, det kan være som tilskuere til kampe eller træning samt at I udviser almindelig interesse for de oplevelser, som børnene kommer hjem med.
Der lægges vægt på, at både trænere, spillere samt forældre til de mindre spillere bidrager til, at det bliver sjovt, og at der er en god stemning til både træning og til kamp.

Kontingent, forventning til forældrene og frivillige hjælpere til fx Skovby Cup

Der skal økonomi til at drive en håndboldklub, så derfor betaler alle spillere kontingent og der differentieres ikke ved senere sæsonstart, dog halveres kontingentet ved årsskiftet.
Når dit barn spiller håndbold i Galten GF, er det ikke kun et spørgsmål om at betale kontingent og så lade foreningen sørge for resten. Sådan fungerer foreningslivet desværre ikke – eller sagt på en anden måde – sådan kan foreningslivet ikke fungere. Det kræver mange frivillige at køre en håndboldafdeling. Derfor håber vi også, at mange forældre vil yde en indsats for håndboldafdelingen, også selvom man ikke selv er aktiv spiller.
Dette kan fx være hjælp til Skovby Cup, et afslutningsstævne for senior. Overskuddet fra dette stævne går til Galten FS håndbold, så vi blandt andet kan købe nyt materiel (bolde, spillertøj, kegler m.m), betale for bus- og holdgebyr til påskestævne for vores ungdomsafdeling. Overskuddet fra Skovby Cup hjælper til, at Galten FS Håndbold har en sund økonomi.

Forældreopbakning

Som forældre i Galten FS hjælper man blandt andet klubben og holdet med kørsel til kampe, tøjvask og hjælp til at sidde ved dommerbord til hjemmekampe.
Vi opfordrer også til, at forældrene tager en holdlederfunktion for at støtte trænerne og er med til at udsende kampplan, tilmeldinger til Påskestævne og sociale arrangementer og meget andet for det enkelte hold. Holdlederen har intet med holdets træning eller kampe at gøre, en holdleders funktion er en ren koordinerende og administrativ funktion.

Forældre som medspillere

Forældrenes opbakning er af afgørende betydning for børns interesse for håndbold – og derfor vigtig for GFS håndbold at sætte fokus på. En positiv adfærd fra forældre til børne- og ungdomsspillere er vigtig, hvis det skal være sjovt at spille håndbold.
Børnenes motivation for at spille håndbold er først og fremmest lysten til at være med – fordi det er sjovt at spille og være sammen med gode venner. Forældre bør derfor ikke presse dem med høje resultatmæssige ambitioner. En fremtrædende årsag til frafald i håndbold er ofte for store ambitioner og forventninger på et alt for tidligt stadie.

Som forældre kan man desuden…

Opfordrer sit barn til at deltage aktivt og med en positiv indstilling til både træning og kamp. Dit barn er en vigtig del af et forpligtende fællesskab. VIGTIGT at man melder afbud, hvis man er forhindret til træning eller kamp.
Møde op til kampe og give opmuntringer i medgang og modgang til alle børn – ikke blot dit eget.
Kom med positive tilråb, ellers bør du tie stille. Hjælp andre forældre med at få samme holdning.
Bakke træneren op og respektere de valg, der tages. Hvis der er spørgsmål, så gå altid først til træneren. Med dialog kan man løse mange problemer.
På banen er det dommeren og træneren, som styrer spillet!
Huske, at dommeren altid gør sit bedste. Kritiser ikke hans/hendes afgørelser højlydt og giv ikke en dommer skylden for et nederlag.
Gøre noget godt for sit barn ved at være en medlevende, positivt engageret medspiller.
Forstå vigtigheden af at give tilbagemelding inden for svarfristen på udsendte mails eller sms’er. Da planlægning af træning, turnering eller andre aktiviteter i klubben indebærer et stort planlægningsarbejde for trænerne/holdlederne i klubben.
Bakke op om klubbens arbejde og de arbejdsopgaver, der følger med.
Respekter de beslutning, der bliver taget i klubben på trods af, at man måske ikke er enig i disse. Klubben bestræber sig altid på at se på helheden i foreningen og ikke kun det enkelte hold/individ for at opnå den mest optimale løsning.

Bestyrelsen

Der er mange gode visioner om at gøre GFS til en endnu bedre håndboldklub, men bestyrelsen mangler flere ildsjæle, der vil være med til at sikre udviklingen i klubben. Vi har brug for alle, der har lyst til at give en hjælpende hånd ved større eller mindre opgaver. Er du frisk på en opgave så kontakt venligst et medlem af bestyrelsen.
Vi håber, at alle i fællesskab vil være med til at bakke op omkring klubben og fastholde en god omgangstone for alle børn og unge, så det både er sjovt og udfordrende at spille håndbold i GFS.
Er der sportslige spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte formand Lars Jørgensen, mobil 4231 6955, mail ynefwe21@tznvy.pbz.