Hovedgeneralforsamling 2023

Kære alle medlemmer af GFS

Vi håber at du som medlem vil komme og bakke op om din forening.

Torsdag den 12. oktober 2023 kl. 1900 i Klank idrætscenter – AVK Hallens mødelokale afholdes der nemlig:

Hovedgeneralforsamling for Galten Forenede Sportsklubber.

Gem i min kalender.

Generalforsamlingen følger foreningens vedtægter neden for.

Vigtige punkter på dagsordenen:

Hvem skal være vores nye Hovedformand og hvordan skal GFS udvikle sig i fremtiden.

Kom og gi’ din mening til kende, den er vigtig for GFS.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Hovedformandens beretning til godkendelse
  4. Revideret regnskab til godkendelse.
    Årsregnskab 2022/23 kan hentes her
  5. Indkomne forslag.
  6. Fremlæggelse af budget og handlingsplan for det kommende år.
  7. Valg af:

Hovedformand – vælges på lige årstal for en periode på to år.

Én hovednæstformand – vælges på ulige årstal for en periode på to år.

Hovedkasserer – vælges på ulige årstal for en periode på to år.

Én revisor vælges på lige årstal for en periode på to år.

Én revisor vælges på ulige årstal for en periode på to år.

  1. Eventuelt.

Indkomne forslag skal stilles skriftligt og være hovedformanden i hænde senest 10 dage før hovedgeneralforsamlingen.