Køb og betaling af abonnement aftaler

Opdateret 5. Februar 2018

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Galten Forenede Sportsklubber er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Galten Forenede Sportsklubber må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Galten Forenede Sportsklubber er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Galten Forenede Sportsklubber eller kunden.

Opsigelse kan ske med 14 dages varsel før udløb indbetalt abonnementsperiode. Opsigelse skal ske per email til Fitness afdelingen på adresssen tsf.sberavatfsvgarff@tznvy.pbz. Opsigelse kan tidligst ske, når der er gået 3 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Galten Forenede Sportsklubber ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
Galten Forenede Sportsklubber har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Galten Forenede Sportsklubber indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på ’www.galten.fs’ registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Galten Forenede Sportsklubber, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Galten Forenede Sportsklubber som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om: 
1) hvilke oplysninger der behandles,
2) behandlingens formål,
3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt
4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Galten Forenede Sportsklubber gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger
Galten Forenede Sportsklubber fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Galten Forenede Sportsklubber
c/o Charlotte Have,
Nytorv 5
8464 Galten
CVR-nr: 13190232
Tlf.: +45 20987022
E-mail: ubirqsbeznaqtsf@bhgybbx.qx

Tilbage til betaling af Fitness abonnement