Generalforsamling 13. oktober 2016

Galten FS generalforsamling torsdag 13. oktober på Klank Idrætscenter. 

Dagsorden til hovedgeneralforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Hovedformandens beretning til godkendelse

4. Revideret regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Fremlæggelse af budget og handlingsplan for det kommende år.

7. Valg af:

  • Hovedformand – vælges på lige årstal for en periode på to år.
  • Én hovednæstformand – vælges på lige årstal for en periode på to år.
  • Én revisor vælges på lige årstal for en periode på to år.

8. Eventuelt.

Regnskab kan downloades her: galten-fs-aarsregnskab-2015-2016

Del dine tanker