Mødelokale booking

Husk at booking af hal og mødelokaler skal ske i Skanderborgs Fritidsportal