Kontingenter

Kontingentet er opdelt således, at det opkræves af to omgange. Årligt kontingent er 800 kr., så der opkræves 400 kr. i kontingent ved sæsonstart i august/september, og igen til nytår.

Man har mulighed for at komme og prøvetræne op til 3 gange inden man beslutter sig for, hvorvidt man ønsker at melde sig ind.